Vefat: Öğr. Gör. Nukhet ÜNAL RUTLİ'nin babası Cafer ÜNAL vefat etmiştir

Yukarı