Mütevelli Heyet

  ADI SOYADI  GÖREVİ  Mustafa Nevzat ÖZHAMURKAR  Başkan  Prof. Dr. Ömer ÖZBAKIR  Başkan Vekili  Prof. Dr.

Başkan'ın Mesajı

Başkan'ın Özgeçmişi

23.05.

Rektörün Mesajı

İnsanlık tarım toplumundan endüstri toplumuna, endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçmiştir. Eskiden üretim emek ve sermayenin bir fonksiyonu iken, bugün bilgi üretmenin, teknoloji geliştirmenin ve yenilik yapmanın (inovasyon) bir fonksiyonu olmuştur.

Rektör'ün Özgeçmişi

1. Adı Soyadı: Kerim GÜNEY 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Gelendost, 28 Şubat 1962 3. E-Posta: rektorluk@nny.edu.tr 4 . Ünvanı: Prof. Dr. 5 . Öğrenim Durumu: Lise: Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz (ŞAİK) Lisesi, 1979, (Takdirname derecesiile mezun oldu).

Öğrenim ve Barınma Ücretleri

İdari ve Bilimsel Faaliyetler

A. İdari Görevleri 1. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, 2003-2009. 2. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdürü, 2001-2004. 3.

Kuruluş Kanunu

Kanunlar

  > T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kuruluş Kanunu > T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kuruluş Kanunu'na Ek Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu Kuruluş Kararı > T.C.

Yönetmelikler

  > Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ana Yönetmeliği > Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (18.10.2018 tarihinde yapılan değişiklikleri de içermektedir.

Yönergeler

Kurucu Vakıf

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur.

Hayatı

1885'te Kayseri'de dünyaya geldi. Babası, İbrahim Hakkı Bey'dir. Ticaret İdadisi'ni bitirdi. İş yaşamına Kayseri’deki Baruthane’de kâtiplik yaparak başladı. Bu işinden ötürü “Katipzade” olarak tanındı.

Eserleri

Nuh Naci Yazgan tarafından yaptırılmış hayır kuruluşları şunlardır: Nuh Naci Yazgan Köylü Öğrenci Yurdu (Kayseri): 1939 yılında hizmete girmiştir.

Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor

Kütüphane ve Dokümantasyon

Misyon

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin eğitim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim alanlarında üstlendiği misyonlar şunlardır.

Kişisel Verilerin Korunması

Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bilgi İşlem

Üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması için, bu alandaki gelişmeler başkanlığımızca sürekli izlenmektedir.

E-Posta Kullanım Kuralları

Üniversitemizde elektronik posta hizmetini, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sunmaktadır.

Mühendislik Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜMLER PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Psikoloji biliminin doğuşu başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğasına dair bıraktıkları yazılara dayanmaktadır.

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi gerekli akademik kadro ve fiziki alt yapı oluşturulduktan sonra eğitim-öğretime başlayacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Takvim

Yukarı