Mütevelli Heyet

  ADI SOYADI  GÖREVİ  Mahmut ÖZBIYIK  Başkan  Dr. Rahmi İNCETAN  Başkan Vekili  Prof. Dr.

Rektör Mesajı

Rektör'ün Özgeçmişi

Öğrenim ve Barınma Ücretleri

İdari ve Bilimsel Faaliyetler

A. İdari Görevleri 1. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, 2003-2009. 2. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdürü, 2001-2004. 3.

Kuruluş Kanunu

Kanunlar

  > T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kuruluş Kanunu > T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kuruluş Kanunu'na Ek Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu Kuruluş Kararı > T.C.

Yönetmelikler

> Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ana Yönetmeliği > Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (18.10.2018 tarihinde yapılan değişiklikleri de içermektedir.

Yönergeler

Kurucu Vakıf

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur.

Hayatı

1885'te Kayseri'de dünyaya geldi. Babası, İbrahim Hakkı Bey'dir. Ticaret İdadisi'ni bitirdi. İş yaşamına Kayseri’deki Baruthane’de kâtiplik yaparak başladı. Bu işinden ötürü “Katipzade” olarak tanındı.

Eserleri

Nuh Naci Yazgan tarafından yaptırılmış hayır kuruluşları şunlardır: Nuh Naci Yazgan Köylü Öğrenci Yurdu (Kayseri): 1939 yılında hizmete girmiştir.

Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor

Kütüphane ve Dokümantasyon

Misyon

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve ürettiği çıktılarla sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde topluma katkı sağlamaktır.

Vizyon

Sahip olduğu yetkinlikleri toplum yararına kullanan, yerel ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır.

Kişisel Verilerin Korunması

Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanması için, bu alandaki gelişmeler başkanlığımızca sürekli izlenmektedir.

E-Posta Kullanım Kuralları

Üniversitemizde elektronik posta hizmetini, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sunmaktadır.

Mühendislik Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

BÖLÜMLER PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Psikoloji, insanlardaki duygu, davranış ve bilişsel süreçleri bilimsel yöntemlerle inceleyen bir bilim dalıdır.

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi gerekli akademik kadro ve fiziki alt yapı oluşturulduktan sonra eğitim-öğretime başlayacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Takvim

Genel Sekreter Özgeçmişi

Adı Soyadı : Erdal KOÇER E-Mail : ekocer@nny.edu.tr İlk, orta ve lise öğrenimlerini Kayseri de tamamladı. Lisans eğitimini Ankara İ.T.İ.

Yüksek Lisans ve Doktora Formları

Yukarı